HISTORIZON

Een terugblik naar het heden

Heeft u vragen of opmerkingen?
Bel met Historizon via
088 6360200
of mail naar:
info@historizon.nl

Vrede van Breda

Congress of BredaKLEIN

Dagtocht over het congres van Breda in 1667

In het voorjaar van 1667 kwamen in Breda vertegenwoordigers van Engeland, de Republiek, Frankrijk en Denemarken bij elkaar om te onderhandelen over een vrede die een eind moest maken aan de Tweede Hollands-Engelse oorlog. Een oorlog die vooral op zee werd uitgevochten en waarbij beide partijen wisselende successen en nederlangen hadden geboekt. Zweden was bemiddelaar tijdens deze onderhandelingen. 

Er werd voor Breda gekozen om verschillende redenen. Het was een vestingstad en stond onder bestuur van de Republiek, maar had geen vertegenwoordiging in Den Haag. Daarnaast kende de Engelse koning de stad omdat hij in ballingschap in Breda had geleefd in de jaren dat Cromwell in Engeland aan de macht was. 

Toen de onderhandelinen stroef verliepen kwam Johan de Witt met het gedurfde plan om de Engelse vloot op de Medway aan te vallen. Aldus gebeurde met de beroemde tocht naar Chatham. Deze mokerslag gaf een enorme impuls aan de onderhandelingstafel en verschafte de Republiek een veel betere positie. 

Programma 

Tijdens deze dagtocht in Breda bezoeken we verschillende plaatsen die tijdens de onderhandelingen van belang waren. In het kielzog van de afgevaardigden van de verschillende landen kwamen adviseurs, bedienden en lijfwachten mee. De onderhandelingen duurden maanden en op een stad van 4000 inwoners was dat een flinke belasting. We bezoeken het Kasteel van Breda, waar de onderhandelingen gevoerd werden, en waar nu een tijdelijke tentoonstelling te zien is over het onderwerp. 

In die tijd was het kasteel eigendom van de Oranjes. Amalia van Solms, voogdes en grootmoeder van Willem III, gaf het kasteel in bruikleen voor de onderhandelingen. De afgevaardigden kregen de beschikking over de fraai ingerichte grote feestzaal die met wandtapijten was versierd. Tegenwoordig is het kasteel eigendom van defensie en is er de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gevestigd. 

's Middags bezoeken we in het vernieuwde museum van Breda de tentoonstelling die aan de Vrede van Breda is gewijd. Het gehele programma wordt afgewisseld met koffie/thee en een lunch. 

Informatie: 

Datum: Donderdag 12 oktober 2017 
Prijs: € 59,- p.p., excl. toegangen, gratis met Museumkaart
Inclusief: Rondleidingen, koffie/thee, lunch, gids en sommige toegangen 

 

Inschrijven

Via onderstaand formulier kunt u zich voor dit programma inschrijven.

Na ontvangst van bovenstaand formulier ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving en verdere informatie over het programma en de betaling. Voor de verwerking van uw aanmelding hebben wij tenminste uw naam en emailadres nodig. Alle persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden alleen gebruikt door Historizon.